Zaniklé osady Šumavy

Doba průběhu
25. 8. 2018 15:53 - 2. 9. 2018 15:53
Doba registrace
11. 6. 2018 15:53 - 31. 7. 2018 15:53
Zdarma aktivita
Připravovaná
Typ aktivity
projektová aktivita
Organizace
Více informací (WWW)
Pracovní web
Stanislav Zelenda
Cílové skupiny aktivity
 • střední škola
Lokalita aktivity
 • Země: Česká republika , Kraj: Jihočeský kraj , Okres: Tábor
Obory aktivity
 • Astronomie
 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Geografie
 • Matematika
 • Ostatní
 • Pedagogika
 • Programování
 • Společenské vědy
 • Technika
Anotace aktivity
V malých výzkumných týmech budeme zjišťovat údaje o zaniklých osadách s využitím geografických podkladů a malezné materiály budeme vkládat do databáze, která dovolí data ve zvoleném kontextu (např. kunsthistorickém, historickém, ekologickém,...) zobrazit v mapě, dle GPS nebo naopak k exponát, či materiál v muzeu zobrazit kontext geografický, ... s využitím archivní i aktuální foto (i 3D) či multimediální dokumentace.
Popis aktivity
„Zaniklé osady Šumavy“ „Protržený koberec lesů, sotva zřetelný potůček mezi přestárlými keři, torzo jabloně ...závan prázdnoty lidské krajiny bez lidí v prudkém slunci ... Kde tady žili lidé? Kdy? Kolik lidí se tady mohlo uživit a čím? Jaký život vedli? Kde hledali krásu, co znali? Čemu z toho bychom dnes rozuměli? .... “ Každý badatel z perspektivy svého zájmu (s pomocí odborných garantů viz níže) může v online přípravné fázi formulovat dílčí otázku a následně v malém týmu hledat odpovědi. Společně budeme sbírat, zpracovávat data k zaniklým obcím v pohraniční Jihočeského kraje, abychom je zpřístupnili. Jednotlivé obory a dílčí témata budou tvořit kontexty pro sběr, zpracování dat a prezentaci výsledků. Odborné garanty máme zajištěny pro obory historie, kunsthistorie, geografie, botaniky. Stopy v terénu můžeme vyhledávat a pomocí jeho LIDAR obraz. Data a zachovalé artefakty budeme hledat i v archivech, mezi pamětníky, v muzeích i galeriích, starých fotografiích Seidlovy sbírky. Výsledky (text, grafika,foto, 3D vizualizace) budeme zobrazovat geo-referencované v mapách (i 3D virtuálních), zpřístupňovat formou kešek „mysterek s letter boxem“ a samozřejmě postery, jak si řádný výzkum žádá. Průběh:  Červen: Přihlášování, navrhování a výběr témat, sestavování badatelských týmů  Červenec – srpen: Práce v online prostředí včetně sběru dat  Terénní fáze 25.8. – 2.9.2018 T-expedice ve Spáleném Poříčí, během ní vyrazíme společně na dvou až třídenní výpravu hledat a dokumentovat zmizelé osady přímo na Šumavu a Novohradských hor Zdroje zatímní např.: Weby www.zanikleobce.cz, www.kohoutikriz.org Dokumenty ČT z řady Ztracené adresy dostupné nawww.ceskatelevize.cz/ivysilani Ze sekundární literatury: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do polovice XIX. století - XXXVIII Politický okres Prachatický (František Mareš a Jan Sedláček), XLI Politický okres Krumlovský, Svazek první - Okolí Krumlova (František Mareš a Jan Sedláček), XLII Politický okres Kaplický (Antonín Cechner); František Schusser, Putování za růží a lilií, Cesty a stezky času od Malše a Vltavy, 2007; František Schusser, Druhé putování za růží a lilií, 2009; Jiří Černý, Poutní místa jižních Čech: milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnost, 2006; Roman Podhola, Ozvěny Šumavských Zvonů, Český Krumlov 2006; Jiřina Růžková- Josef Škrabal, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, 2006
Popis tématu aktivity
Sběr, hodnocení a zpracování údajů k zaniklým osadám k dílčím otázkám v oborech historie, kunsthistorie, geografie, botanika, ekologie, etnografie.